16 jan 2015 / steven / Bijenhotels 

Bijenhotels voor LTFRESH in Herk-de-Stad

De Ploeg zorgt voor huisvesting van solitaire bijen